Vẽ lại chân dung Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Phần 2

Ba cuốn sách của Trần Xuân An đã nêu khá đầy đủ các cứ liệu góp phần làm sáng tỏ các vấn đề trên. Như trong mật dụ của vua Hàm Nghi từ Tân Sở, Quảng Trị gởi về cho Nguyễn Văn Tường ngày... Read More | Share it now!

Vẽ lại chân dung Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Phần 1

Cuối cùng, sự thật lịch sử đã được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan: Sau hơn một thế kỷ bị xuyên tạc, hiểu lầm, bao nỗi oan khiên bi kịch trong cuộc đời và hành trạng của Phụ chính... Read More | Share it now!

Khi bạn điên đầu với ngổn ngang công việc… – Phần 2

Hai giờ năng suất bị mất đi không chỉ là sự gián đoạn mà còn khiến tổn thất thời gian hồi phục – như nội dung nghiên cứu The Cost of Not Paying Attention của Basex. Lấy bình quân lương một giờ của... Read More | Share it now!

Khi bạn điên đầu với ngổn ngang công việc… – Phần 1

Một thế giới tăng tốc khiến cuộc sống tất bật hơn. Có thể bạn phải xoay như chong chóng mới giải quyết được hết mọi việc hằng ngày và thậm chí có khi không làm hết nổi. Và cũng chính nhịp... Read More | Share it now!