Graham Greene Người Mỹ trầm lặng và Phượng – Phần 2

Tốt nghiệp đại học Oxford, G.Greene đi làm báo; giữ mục xã luận cho tờ Times và biên tập văn học cho tờ Spectator. Rồi là liên tục những chuyến đi dài có, ngắn có – từ Đông sang... Read More | Share it now!