Nhà văn hóa Hữu Ngọc “tôi là người rất mê điện ảnh” – Phần 4

Thế giới điện ảnh: Những suy nghĩ của ông về văn hóa Việt nam trên đường hội nhập và giao lưu quốc tế? Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Có một số ý kiến tôi đã trình bày trên sách báo và một số hội... Read More | Share it now!

Nhà văn hóa Hữu Ngọc “tôi là người rất mê điện ảnh” – Phần 3

Tôi rấ thích điện ảnh, đã viết nhiều bài báo về điện ảnh và đã may mắn từng được nhận giải thưởng của quý báo về một bài báo nói về điện ảnh Pháp. Tôi cho rằng điện ảnh là một... Read More | Share it now!