Phạm Băng Băng “ A hoàn Kim Tỏa” trở thành ngôi sao – phần 2

Khi lên tới Bắc Kinh, sự nghiệp của Băng Băng đã mở ra tương lai xán lạn. Băng Băng rất yêu nghề của mình và cũng thường nói rằng nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, cô sẵn sàng hy... Read More | Share it now!