Ai biết đâu được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với mình, với bạn và với tất cả mọi người?, Cảm ơn đời cho…

Ai biết đâu được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với mình, với bạn và với tất cả mọi người?
Cảm ơn đời cho tôi được biệt Bạn Trần Đặng Đăng Khoa
Hẹn gặp Bạn sau hơn 100 ngày nữa… Kết thúc hành trình vòng quanh thế giới của Bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *