Bỏ qua lợi ích cá nhân để được nghĩ về cái chung, cái tổng thể, để được cầu ước cho người đi cùng giỏi hơn…

Bỏ qua lợi ích cá nhân để được nghĩ về cái chung, cái tổng thể, để được cầu ước cho người đi cùng giỏi hơn mình và nhìn chính họ trưởng thành là niềm hạnh phúc nhất và sứ mệnh cao cả nhất của những người lãnh đạo.
P.s: For sure!

2 bình luận về “Bỏ qua lợi ích cá nhân để được nghĩ về cái chung, cái tổng thể, để được cầu ước cho người đi cùng giỏi hơn…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *