Duyên lành Trường Sa gắn kết những người tâm huyết

Duyên lành Trường Sa gắn kết những người tâm huyết. Gặp cựu Đại sứ Việt Nam tại Canada, giờ là Phó chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam, và nhiều nhà khoa học nữ- những bà Trưng, bà Triệu trong khoa học.


Facebook: https://www.facebook.com/nguyenhakhoa123

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *