Thường xuyên ru con ngủ Hôm nay sặc cười chít với cu em chưa kịp ru thì hắn bảo mẹ hát đi

Thường xuyên ru con ngủ.
Hôm nay sặc cười chít với cu em. chưa kịp ru thì hắn bảo: mẹ hát đi. Hát bài vui vui thì hắn im. Rên bài buồn buồn là dãy nãy.
Một hồi hắn bảo: mẹ du (ru) đi.
Đến đoạn cái cò đi đón cơn mưa, anh ta chêm vào (mưa ướt dồi).
Đến đoạn cò về thăm anh thì hắn lại (hoan hô về nhà dồi).
Đến đoạn sang sông em phải lụy đò thì hắn (cầu chề (tề), cầu cao).
Mẹ lạy anh luôn. 17 tháng lần đầu tiên anh sử dụng gói hạ sốt. Anh hành sợ luôn. Hi hi!
Tinh hoa phát tiết sau cơn sốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *