Vợ mình phê bình 10 năm nay vì ko có bộ cánh nào ra hồn dự tiệc

Vợ mình phê bình 10 năm nay vì ko có bộ cánh nào ra hồn dự tiệc. Có lẽ cần suy nghĩ lại chăng?Vợ mình phê bình 10 năm nay vì ko có bộ cánh nào ra hồn dự tiệc. Có lẽ cần suy nghĩ lại chăng?


Facebook: https://www.facebook.com/nguyenquyet.media

Một bình luận về “Vợ mình phê bình 10 năm nay vì ko có bộ cánh nào ra hồn dự tiệc”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *